Instal·lacions

Equipament

Tota la nostra activitat assistencial i quirúrgica la realitzem en les Clíniques Girona i Bofill.

  • Ecògraf 2D-3D-4D amb impressió làser
  • Sonda abdominal multifreqüència
  • Sonda endovaginal convexa
  • Monitorització fetal
  • Histeroscòpia
  • Nansa diatérmica